Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Obchodní společnost DIGEN s.r.o., IČO: 06144136, se sídlem Toužimská 767, Letňany, 199 00 Praha 9, provozovatel internetových stránek www.digen.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jeho zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a doprovodnou českou legislativou.

Společnost DIGEN s.r.o. je obchodní korporací založenou podle českého práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276878 a je ve vztahu ke svým zákazníkům a jiným osobám je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR.

V těchto Zásadách je vysvětleno, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a poskytujeme vaše osobní údaje (přičemž osobními údaji se myslí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby).

Ve společnosti DIGEN s.r.o. se v souvislosti s osobními údaji řídíme těmito základními principy:

 • Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od vás požadujeme a jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou máme důvod je uchovávat.
 • Snažíme se vám vše co nejvíce zjednodušit kontrolu nad osobními údaji, které zpracováváme.
 • Pokud jde o způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, usilujeme o maximální transparentnost.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Ke splnění požadavků uživatelů webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí některých nebo všech informací uvedených níže:

 • Jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a dodací adresa
 • IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní údaje
 • Informace o použití internetových stránek (cookies, IP adresa)

Kdy společnost DIGEN s.r.o. tyto údaje shromažďuje

Společnost DIGEN s.r.o. shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo zadání objednávky. Informace dále získáváme např. tehdy, když dobrovolně vyplníte Vaši e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete za účelem odebírání newslettrů. Informace o používání webových stránek jsou získávány prostřednictvím souborů cookie.

Když se přihlásíte k odběru newsletteru, bude společnost DIGEN s.r.o. vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno používat pro zasílání obchodních sdělení do té doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte. Zrušení registrace je možné provést kdykoli.

Jak používáme vaše osobní údaje

Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro uvedený účel (uvedené účely):

 • pro identifikaci zákazníka
 • pro vyřízení Vaší objednávky
 • při platebním procesu
 • pro informování o naší nabídce zboží a služeb a o marketingových akcích
 • pro zlepšení kvality našich služeb
 • pro sledování trendů chování našich zákazníků
 • pro plnění zákonných daňových či jiných povinností
 • pro případné vymáhání pohledávek za zákazníkem

Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, budou zpracovávány, používány a uchovávány za účelem zpracování a provádění vašich objednávek, včetně kontroly finanční situace, personalizace webové stránky a marketingových činností.

Příjemci osobních údajů

 • přepravní společnosti za účelem doručení objednaného zboží
 • služba Google Analytics společnosti Google, pro analýzu chování zákazníků na našem webu
 • služba Google Adwords společnosti Google, pro analýzu chování zákazníků na našem webu a účel marketingové kampaně
 • služba Sklik společnosti Seznam, pro analýzu chování zákazníků na našem webu a účel marketingové kampaně
 • služba Facebook pixel společnosti Facebook, pro analýzu chování zákazníků na našem webu a účel marketingové kampaně

Hodlá-li si subjekt údajů stěžovat na společnost DIGEN s.r.o. ohledně toho, jak byly jeho osobní údaje zpracovávány, může se svou stížnost či podnět napsat na e-mailovou adresu info@digen.cz, nebo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu, v tomto případě Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Usilujeme se vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelů uvedených v těchto Zásadách nebo ne déle, než je stanoveno právním řádem.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte internetové stránky www.digen.cz, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení Vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

 • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně
 • pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje
 • cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Na stránkách www.digen.cz lze nastavit cookies prostřednictvím upozornění ve spodní části webu (viz obrázek níže).

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.